Petra Mensink

De interviews met Illuminatie-insider Jessie Czebotar door mij vertaald. Dit is deel 9.

- Deel 10: https://www.bitchute.com/video/FQgEZoW29cK1/
- De complete playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/
- Korte video Jonah Rief: https://youtu.be/lKvc1SMJUTY

De interviews met Illuminatie-insider Jessie Czebotar door mij vertaald. Dit is deel 6.

Deel 7: https://www.bitchute.com/video/eSFmJkdKKZRO/

De complete playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/

Schokkende foto's die 20 minuten na de crash zijn genomen. De foto's onthullen een andere werkelijkheid dan wat ze ons willen doen geloven.
Neem de rode pil en volg mijn serie 'De Illuminatie onthuld'. Dit is de playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/

De schokkende en pijnlijke waarheid over de wereldwijde handel in kinderen, die met medewerking van de overheden en Jeugd"zorg" plaatsvindt.
Als je de rode pil hebt genomen en op de hoogte bent van hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, dan realiseer je je ook wat er met de vermiste kinderen van de Toeslagenaffaire is gebeurd (en vergeet niet alle kinderen die buiten dit schandaal om bij hun ouders zijn en worden weggehaald). Hoeveel staatsontvoeringen moeten er nog plaatsvinden voordat iedereen wakker wordt?

Neem de rode pil en volg mijn serie 'De Illuminatie onthuld'. Dit is de playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/

2020/2022 - For the past two years, the world population has been under the spell of the coronavirus. Emergency regimes have been established, civil liberties have been dismantled, surveillance programs were being installed and an unprecedented global vaccination program has been rolled out.

Are we doing the right thing, or did we make a deal with the devil in exchange for a benefit? Through critical voices from various areas of expertise, PANDAMNED attempted for the first time to paint the whole picture and shed light on the darkness. It has become a relentless stocktaking of our time, which global organizations, governments and big tech companies would have preferred to prevent.

Documentary maker Marijn Poels takes the viewer on an enlightening journey through the emerging absurd world of the "New Normal" and how we can still prevent it.

www.pandamned.org

- Original video with German, English and Dutch subtitles: https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html
- Originele video met Duitse, Engelse en Nederlandse ondertiteling: https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html
- Originalvideo mit deutschen, englischen und holländischen Untertiteln: https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html

Ieder mens heeft rechten, alleen al vanwege het feit dat hij/zij een mens is. Deze rechten zijn bedoeld om ons te beschermen tegen mensen die ons kwaad willen doen, en ook om ons te helpen samen te werken en in vrijheid en vrede te leven.

Er staan 30 mensenrechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend.

* Bekijk ook mijn korte video over de universele rechten van de mens: https://www.bitchute.com/video/EPaE0tb8K997/
* Geef deze video een duimpje omhoog en deel via je social media kanalen.
* Subscribe je op mijn kanaal en klik op de bel.

Fragmenten uit het gesprek van Shohreh Feshtali met Frank Ruesink, april 2022. Het volledige interview staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=hpkM3Ta1ILk
* Bekijk ook mijn korte video over de universele rechten van de mens: https://www.bitchute.com/video/EPaE0tb8K997/
* En mijn video met de 30 universele mensenrechten waar Frank naar verwijst: https://www.bitchute.com/video/rlnjAh3mmjP5/
* Geef deze video een duimpje omhoog en deel via je social media kanalen.
* Subscribe je op mijn kanaal en klik op de bel.

This is the third interview (April 2022) with “Ray”, an individual who works with an undercover organization for the betterment of humanity, known as TLS (The Light System).

Ray talks about Operation Blue Beam, weather modification, technology & secret programs, "natural" disasters, supernatural abilities and much more.

Part I: https://www.bitchute.com/video/AyeIHYoyM1D4/
Part II: https://www.bitchute.com/video/H3pUrJd5EJy1/

De kracht van onze gedachten, intentie, focus en ons hart, en welke invloed wij hebben op onze omgeving en realiteit. Dino en Stef bespreken 3 experimenten.
Fragment uit de aflevering van Dutch Matrix d.d. 15 april 2022.

Fragment uit de uitzending Blckbx today d.d. 15 april 2022, over de Starlink satelieten en de digitale gevangenis waar ze de mensheid in willen duwen.

- Blckbx today is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur live op YT: https://www.youtube.com/c/BLCKBX
-De Andere Krant: https://www.deanderekrant.nl/

Aaron Russo (February 14, 1943 - August 24, 2007) was an entertainment businessman, filmmaker, libertarian political activist, and 9/11 'conspiracy theorist' (which is what everyone is called by the whole western worlds 'thruthspreading media' who questiones our highly praised 'elite and leaders').

He is most known for producing the movies Trading Places, Wise Guys, and The Rose. Later in life he created the documentaries Mad as Hell, which calls into question the current state of governmental affairs and America: Freedom to Fascism, which investigates the breadth of the Sixteenth Amendment to the United States Constitution, the IRS, and the Federal Reserve System. After a six year battle with bladder cancer, Russo died on August 24, 2007.

About 11 months before 9/11 Aaron Russo talked with Nicholas Rockefeller (one of all the traitors in the famous and praised Rockefeller family) where he (Nicholas Rockefeller) admitted that the elite's goal is to microchip the world's entire population in order to controll and enslave everyone to 100%.

He also revealed that the events on 9/11 and the so called 'War on Terror' was a complete fraud in order to achive their goal's.

Anyone who hasn't lived on an other planet the resent years can not have missed that this 'work' to try to reach these goal's is 'in full swing' and that they are very close now to achieve them!
So WAKE UP and inform everyone you can.

Real America's Voice with Lara Logan about the Ukraine, Russia and the corruption of the deep state. Dated March 16, 2022

De informatiestromen die ons land bereiken wat de geopolitieke spanning tussen Rusland, het Westen, Oekraïne en de NAVO betreft, worden met een Westerse pet op bekeken, maar heeft het Westen ook boter op zijn hoofd? Waarom voelt Rusland zich omsingeld door de NAVO? Hoeveel Amerikaanse inmenging was er in Oekraïne? Wat betekende de Maidanrevolutie in Kiev voor het Westen, maar ook voor Rusland?

De belangrijkste frustratie van de Russen is de uitbreiding van de NAVO in Oekraïne. Zonder kennis hiervan zullen Westerlingen moeilijk de hieruit voortkomende Oost-West crisis en de Krim- annexatie kunnen begrijpen. Na 2014 verslechterde de verhouding tussen Rusland en het Westen in rap tempo en werd Rusland in de armen van China gedreven.

Marie-Therese ter Haar probeert nuances aan te brengen in dit complexe Oost-West verhaal.

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.

“Disclosure” is an exclusive interview (February 2022) with “Ray”, an individual with whom Jason Shurka has been working with since June of 2018, and works with an undercover organization for the betterment of humanity, known as TLS (The Light System).

In this explosive Part 2 interview that lasted over 2-hours, Ray shares incredible insights and information regarding his first-hand experiences in Antarctica and what’s really going on there, the underground tunnel system, operations having to do with rescuing the children, deep insights regarding extraterrestrial life and their intentions, and so much more.

Here's part I: https://www.bitchute.com/video/AyeIHYoyM1D4/

Q&A about Disclosure 2: https://youtu.be/SybZk33eEDo

Op weg naar een digitale slavenmaatschappij. We kunnen het zelf stoppen door simpelweg niet mee te doen.

Staya Erusa, een film uit 2006, draagt bij aan de bewustzijnsverruiming van de mensheid en doet dit door inzichten te delen en een ruimere manier van denken te stimuleren. We zijn één kosmische familie en als collectief moeten we radicaal anders en ruimer gaan denken. Niemand wil veranderen als hij niet begrijpt waarom. Voor verandering is dus inzicht nodig. Staya Erusa verschaft deze inzichten.
De originele film duurt 1,5 uur. Dit is een compilatie van 11 onderdelen/onderwerpen uit de film.
Meer info: http://www.stayaerusa.org/nl

Message to humanity. What are our universal properties and rights? We have a law for that: the moral law. Only through the moral law can we live in our full potential in freedom to. And most man-made laws are redundant.
It was precisely during this time that I thought it was important to make this video message.

* Give this video a thumbs up and share on your social media channels.
* Subscribe to my channel and click the bell.

Boodschap aan de mensheid. Wat zijn onze universele eigendommen en rechten? Daar hebben we een wet voor: de morele wet. Alleen via de morele wet kunnen wij in onze volledige potentie in vrijheid leven. En zijn de meeste door de mens gemaakte wetten overbodig.
Juist in deze tijd vond ik het belangrijk om deze videoboodschap te maken.

* Geef deze video een duimpje omhoog en deel via je social media kanalen.
* Subscribe je op mijn kanaal en klik op de bel.

Interview van Baptist de Pape met Karen Hamaker-Zondag d.d. 10 december 2021.
Onderwerpen: astrologie, psychologie & spiritualiteit (Carl Jung), de media, de machthebbers van de wereld en the great reset. Ook kijken ze samen naar de huidige tijd en tekenen van hoop. Als je vanuit een breder en historisch perspectief kijkt, kun je zien dat deze donkere tijden de zaden bevatten van een nieuw en zeer positief paradigma. En het zijn wij in het hier en nu die de instrumenten zijn om dat te laten ontstaan!

Uitzending van VPRO Argos 'Glasscherven en duistere rituelen', onderzoek van Sanne Terlingen, uitzending van 27 juni 2020.
Argos deed een jaar lang onderzoek naar de verhalen van slachtoffers, analyseerde de soms schokkende overlap in hun verhalen en toetste aan de hand van deskundigen in binnen- en buitenland de aannames over ritueel misbruik.
Meer info: https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html
* Bekijk de video met werkstukken van slachtoffers: https://www.bitchute.com/video/eQ2sSU83gSwt/
* Bekijk ook de video's in mijn playlist 'De Illuminatie onthuld': https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/
* Abonneer je op mijn kanaal en klik op de bel.

Deze video is een compilatie van werkstukken van slachtoffers van (ritueel) kindermisbruik, te vinden op het Twitteraccount @LisaLotgenoten - Lisa en Lotgenoten *Trigger Waarschuwing.
* Bekijk de video van de VPRO uitzending Argos: https://www.bitchute.com/video/v9O8Pp72Bgy0/
* Bekijk ook de video's in mijn playlist 'De Illuminatie onthuld': https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/
* Abonneer je op mijn kanaal en klik op de bel.

Volg mijn videoserie 'De Illuminatie onthuld'; dit is de playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/

Amir Tsafati's teaching on April 19th 2015. He literally explains the forces of evil since their inception in our world. From Genesis to today.
Lezing van Amir Tsarfati d.d. 19 april 2015. Hij verklaart letterlijk de krachten van het kwaad sinds hun ontstaan in onze wereld. Van Genesis tot op de dag van vandaag.
* Volg mijn videoserie 'De Illuminatie onthuld'; dit is de playlist: https://www.bitchute.com/playlist/5uAeVwAMOXVN/
* Bekijk ook de video 'Illuminatie in Nederland': https://www.bitchute.com/video/Cr4p73H1Iw7A/
* Subscribe je op mijn kanaal en klik op de bel.

“Disclosure” is an exclusive interview (January 2022) with “Ray”, an individual with whom Jason Shurka has been working with since June of 2018, and works with an undercover organization for the betterment of humanity, known as TLS (The Light System).

This first interview is an in-depth discussion about Ray’s first-hand experiences with TLS (The Light System), Extraterrestrials, extremely advanced (and suppressed) technology, “supernatural” phenomenon, out-of-body travelling, NASA, the underground tunnels, the children, the Global Agenda and much more.

Here's part II: https://www.bitchute.com/video/H3pUrJd5EJy1/

January 2022
The criminal trial for Crimes Against Humanity is set to begin in just a couple of weeks. Fuellmich outlines how the covid-crime is a deliberate and premeditated mass-murder of unprecedented proportions.

The Luciferian sociopathic globalists, using a combination of bribery and extortion through Satanic Ritual Child Abuse, have installed their puppets into positions of power in virtually every nation around the world.

Corona Investigative Committee: https://corona-ausschuss.de/en/

SHOW MORE

Created 1 year, 5 months ago.

153 videos

Category Vlogging

Via dit kanaal werp ik licht op het donker. Het is belangrijker dan ooit tevoren dat iedereen bewust wordt en ontwaakt uit de hypnose. Durf het aan om mijn video's te bekijken. Wat in het licht komt, kan niet langer in het donker blijven bestaan. Pas dan kunnen wij hand in hand een mooie, liefdevolle samenleving opbouwen op deze prachtige planeet die ons gegeven is.
Subscribe je op mijn kanaal en zet de bel op aan.