PLANIRANI GENOCID

First published at 22:04 UTC on May 16th, 2022.

iSTiNA

ISTINA

subscribers

Reći ću samo ovo ... Mark ... prijatelju ... nadam se da grešiš i da se to neće desiti, jer ako se to desi na jesen kako si ovde rekao, svet u kakvom sada živimo i u kakvom ćemo (ko preživi) živeti više neće biti isti, a kuga ili "crna smrt&quo…

MORE
CategoryScience & Technology
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.