Frihedsbevægelsen: Hvor bevæger friheden sig hen?

First published at 15:28 UTC on May 15th, 2024.

"Er sandheden, at vi lever på en løgn? Er det derfor, sandheden altid er ilde hørt?" (Villy Sørensen)

"MATRIX'en er et system, Neo. Dette system er vores fjende. Men når du er inde i systemet, hvad ser du? Forretningsmænd, lærer…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO