Karol_Krawczyk_reaktywacja

SHOW MORE

Created 4 months, 2 weeks ago.

27 videos

Category Vlogging

❗️❗️❗️
Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane na mocy prawa cytatu (art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

❗️❗️❗️
Videos and audio tracks incorporated belong to their legal owners and have been used under the right of quotation (Article 29 of the Copyright and Related Rights Act).